Zdroj: https://www.uhliste.cz/uhliste/o-uhlisti  •  Vydáno: 26.7.2009 18:39  •  Autor: Tomas

O Uhlišti

Uhliště je malebná, malá a téměř neznámá vesnička ležící na hranici Šumavského národního parku. Nachází se v údolí mezi Nýrskem (5 km) a hraničním přechodem do Spolkové republiky Německo Svatá Kateřina (4 km). Uhliště vzniklo jako ...

 

Uhliště je malebná, malá a téměř neznámá vesnička ležící na hranici Šumavského národního parku. Nachází se v údolí mezi Nýrskem (5 km) a hraničním přechodem do Spolkové republiky Německo Svatá Kateřina (4 km).

Uhliště vzniklo jako německá osada. Původně zde žilo více než 300 obyvatel. Existovala tu také škola - jednotřídka. V dnešní době je osada mnohem menší, žije zde pouze kolem 50-ti stálých obyvatel.

Za okupace zde byly umístěny jednotky německé armády. Které používaly barokní kostel Sv. Linharta jako cvičný cíl. Kostel byl po válce zrekonstruován a znovu vysvěcen. Dnes se zde každoročně pořádá žehnání koní, kterého se účastní koně z celého okolí i z Bavorska.

Zajímavosti:

Mezi zajímavosti patří především barokní kostel sv. Linharta, který byl vystavěn v 15. stol., kostel sloužil (po pádu železné opony znovu slouží) k poctě svatého Linharta, patrona rolníků a stájí. O tom kostele psali již Hans Watzlik (ten jej nazývá Rosskirche, Koňský kostel) a Josef Blau, dva velcí šumavští autoři. Bylo prý v něm možno spatřit početné votivní figurky zvířat, kovářské práce ze železa, které zřejmě sloužily jako obětní předměty, když došlo k onemocnění domácí němé tváře a prosilo se tak o její uzdravení.

Odkaz na mapu:

http://www.mapy.cz/ - x=129956224@y=133135584@z=15@mm=FP@sa=s@